System powiadamiania GSM/AED S1

System powiadamiania GSM/AED S1

Producent: Mediscom
Cena: 1850 PLN
Dostępna ilość: 10
Ilość sztuk: 

Moduł powiadamiania/zarządzania GSM/GPRS LTE
 

Moduł GSM/GPRS LTE umieszczony w systemie posiada funkcję automatycznego powiadamiania o otwarciu szafki, włamaniu do centrali czy braku zasilania.

Za pomocą wbudowanego modułu GSM, który służy do wysyłania powiadomień za pomocą wiadomości SMS w czasie rzeczywistym. SMS-y wysyłane są do maksymalnie siedmiu osób np. osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, ochrony oraz administratora urządzenia. Telefoniczna karta SIM - wymagana do funkcjonowania modułu GSM/GPRS oraz rejestracja u dowolnego operatora sieci komórkowej nie wchodzi w zakres zamówienia i leży po stronie kupującego. Moduł posiada zasilanie awaryjne (akumulator) zapewniające pełną funkcjonalność w razie braku zasilania głównego.

Przykładowe komunikaty:

- Uwaga! Użycie AED [otwarcie skrzynki, w której przechowywany jest defibrylator AED]

- Włamanie do modułu GSM-AED [otwarcie obudowy modułu sterowania GSM/GPRS LTE]

- Brak zasilania modułu GSM-AED [brak zasilania 230V, urządzenie pracuje na zasilaniu awaryjnym]

 

Cena nie obejmuje montażu urządzenia. Koszt montażu uzależniony jest od możliwości technicznych obiektu.

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.