Szkolenie dla placówek POZ

Szkolenie dla placówek POZ

Cena: 0 PLN

Zapytanie o produkt
Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Twój e-mail
Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (MEDISCOM Daniel Pilarski, Krosno, os. Miodowe 3/7, 62-050 Mosina, NIP 7772954418) w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - tzw. prawnie usprawiedliwiony interes przedsiębiorcy.

Przepisz nazwę z obrazka

Szkolenie przeznaczone dla personelu medycznego.


PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • aspekty prawne oraz moralne dla osób z ustawowym obowiązkiem udzielania pomocy
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanych oraz świadków zdarzenia
 • łańcuch przeżycia, warunki efektywnej resuscytacji, cel resuscytacji na etapie przedszpitalnym
 • najczęstsze przyczyny utraty przytomności oraz zatrzymania krążenia w różnych grupach wiekowych
 • badanie ABC/CAB, trójkąt SOS, trójkąt pediatryczny
 • ogólne zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach pozaszpitalnych*
 • farmakoterapia w sytuacji zagrożenia życia
 • sytuacje szczególne w resuscytacji (kobieta ciężarna, ofiara tonięcia, pacjent urazowy)

 • użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)*

 • bezprzyrządowe oraz przyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych (rurka ustno-gardłowa, rurka nosowo-gardłowa, maska krtaniowa (LMA), rurka krtaniowa (LT)
 • wentylacja zastępcza z użyciem maski twarzowej i worka samorozprężalnego
 • układanie pacjenta w pozycjach właściwych dla stanu zdrowia (pozycja boczna ustalona, obracanie pacjenta z brzucha na plecy, chwytu Rauteka)

 • nagłe objawy zagrażające życiu (ból w klatce piersiowej, udar mózgu, hipoglikemia/hiperglikemia, napad drgawek, ostra reakcja alergiczna)

 • postępowanie w przypadku silnego krwotoku, zaopatrzenie amputowanej części ciała

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

*podstawowe czynności resuscytacyjne oraz użycie AED u dzieci w warunkach przedszpitalnych (z uwzględnieniem dwóch głównych grup wiekowych: niemowlęta i dzieci powyżej roku życia)

WAŻNE!

Zajęcia prowadzone są wg najnowszych standardów ERC (European Resuscitation Council) oraz według wytycznych ITLS (International Traum Life Support). Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie, poświadczone przez instruktora ratownictwa medycznego (zgodnie z wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006r. art.8.1. pkt. 2.) Zaświadczenie ważne jest 2 lata.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.