Kurs dla nauczycieli

Kurs dla nauczycieli

Cena: 450 PLN

Zapytanie o produkt
Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Twój e-mail
Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (MEDISCOM Daniel Pilarski, Krosno, os. Miodowe 3/7, 62-050 Mosina, NIP 7772954418) w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - tzw. prawnie usprawiedliwiony interes przedsiębiorcy.

Przepisz nazwę z obrazka

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz.1132). Zajęcia prowadzą zawodowi ratownicy medyczni oraz pielęgniarki systemu posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w zawodzie.

 • Cena za: 1 osobę
 • Czas trwania kursu: 30 godzin

WARTO WIEDZIEĆ:

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach systemu oświaty posiada osoba, która legitymuje się aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przepis obowiązuje od 1 września 2010 roku.

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • wezwanie pomocy
 • zadławienia
 • poszkodowany nieprzytomny
 • zatrucia
 • podstawowa resuscytacja krążeniowo - oddechowa
 • urazy
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
 • unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
 • pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
 • inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

 

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Kurs trwa 30 godzin dydaktycznych w tym zajęcia teoretyczne 13 godzin, zajęcia praktyczne 17 godzin.

 

PODSTAWA PRAWNA:

WAŻNE!

Pobierz aktualną bazę pytań do części teoretycznej egzaminu: TUTAJ. Zajęcia prowadzone są wg najnowszych standardów ERC (European Resuscitation Council) oraz według wytycznych ITLS (International Traum Life Support). Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie, poświadczone przez instruktora ratownictwa medycznego (zgodnie z wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006r. art.8.1. pkt. 2.) Zaświadczenie ważne jest 5 lat od dnia wydania.


OSTATNIO PRZEGLĄDANE PRODUKTY

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.