Kurs podstawowy

Kurs podstawowy

Cena: 90 PLN

Zapytanie o produkt
Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Twój e-mail
Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (MEDISCOM Daniel Pilarski, Krosno, os. Miodowe 3/7, 62-050 Mosina, NIP 7772954418) w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - tzw. prawnie usprawiedliwiony interes przedsiębiorcy.

Przepisz nazwę z obrazka

Kurs podstawowy obejmuje najczęstsze stany zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, z którymi możemy spotkać się, na co dzień. Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia podstawowych czynności z zakresu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia przed przyjazdem zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Forma kursu oraz duża ilość symulacji i ćwiczeń pozwala postawić uczestników przed wieloma realnymi sytuacjami zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, wzmagając tym samym ich pewność działania. Nasi instruktorzy w ciekawy i przejrzysty dla każdego sposób prowadzą zajęcia opierając je o zawodowe doświadczenie.

 • Cena za: 1 osobę
 • Czas trwania szkolenia: 7 godzin

PROGRAM KURSU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • aspekty prawne oraz moralne podczas udzielania pierwszej pomocy
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanych oraz świadków zdarzenia
 • łańcuch ratunkowy
 • podstawowe zasady działań ratowniczych i organizacja pracy na miejscu zdarzenia
 • ocena stanu świadomości, kontrola podstawowych funkcji życiowych
 • bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych
 • ciało obce w drogach oddechowych
 • wzywanie zawodowych służb ratowniczych, numery alarmowe
 • przyczyny omdlenia, utraty przytomności oraz zatrzymania krążenia
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej
 • użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED
 • segregacja poszkodowanych, znaczenie czasu w urazach
 • postępowanie z poszkodowanym urazowym, badanie urazowe osoby poszkodowanej
 • pozycja boczna ustalona (bezpieczna), czterokończynowa
 • stany nagłe (ból w klatce piersiowej, udar mózgu, stany nagłe w cukrzycy, napad drgawek
 • opatrywanie ran, rola opatrunków, krwawienie z nosa   
 • urazy w obrębie klatki piersiowej, brzucha, ciało obce w ciele
 • urazy poszczególnych części ciała
 • porażenie prądem elektrycznym
 • skład i sposoby wykorzystania apteczek zakładowych/domowych
 • poszkodowany we wstrząsie
 • oparzenia (rodzaje, stopnie, postępowanie
 • symulowane zdarzenia

 

WAŻNE!

Zajęcia prowadzone są wg najnowszych standardów ERC (European Resuscitation Council) oraz według wytycznych ITLS (International Traum Life Support). Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie, poświadczone przez instruktora ratownictwa medycznego (zgodnie z wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006r. art.8.1. pkt. 2.) Zaświadczenie ważne jest 2 lata.

 


OSTATNIO PRZEGLĄDANE PRODUKTY

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.