Kurs podstaw resuscytacji

Kurs podstaw resuscytacji

Cena: 65 PLN

Zapytanie o produkt
Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Twój e-mail
Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (MEDISCOM Daniel Pilarski, Krosno, os. Miodowe 3/7, 62-050 Mosina, NIP 7772954418) w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - tzw. prawnie usprawiedliwiony interes przedsiębiorcy.

Przepisz nazwę z obrazka

Od kilku lat rośnie liczba automatycznych defibrylatorów zewnętrznych dostępnych w miejscach dużej użyteczności publicznej jak również w firmach prywatnych czy w instytucjach. Podjęcie resuscytacji krążeniowo - oddechowej oraz wczesne użycie AED jest kluczowym działaniem przed przyjazdem zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego i może skutkować przeżywalnością nawet do 75%. Podczas kursu uczymy właściwego postępowania z osobą w stanie nagłego zatrzymania krążenia (NZK) oraz użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

 

 • Cena za: 1 osobę
 • Czas trwania szkolenia: 4 godziny

Kurs podstaw resuscytacji krążeniowo - oddechowej oraz użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego kierowany jest dla osób bez wykształcenia medycznego, polecamy go szczególnie osobą które mają dostęp do publicznych bądź firmowych urządzeń AED (centra handlowe, muzea, lotniska, zakłady pracy, ośrodki sportu i rekreacji, itp.) Dzięki odpowiedniemu zapleczu sprzętowemu (fantomy, defibrylatory treningowe) jesteśmy w stanie symulować wiele realnych sytuacji.

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • aspekty prawne oraz moralne podczas udzielania pomocy
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanych oraz świadków zdarzenia
 • łańcuch przeżycia
 • ocena stanu świadomości, kontrola podstawowych funkcji życiowych
 • bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych
 • ciało obce w drogach oddechowych
 • wzywanie zawodowych służb ratowniczych
 • przyczyny utraty przytomności oraz zatrzymania krążenia
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej
 • użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED
 • pozycja bezpieczna

PROGRAM MOŻNA POSZERZYĆ O NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • resuscytacja krążeniowo - oddechowa dzieci
 • resuscytacja krążeniowo - oddechowa niemowląt
GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

WAŻNE!

Zajęcia prowadzone są wg najnowszych standardów ERC (European Resuscitation Council) oraz według wytycznych ITLS (International Traum Life Support). Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie, poświadczone przez instruktora ratownictwa medycznego (zgodnie z wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006r. art.8.1. pkt. 2.) Zaświadczenie ważne jest 2 lata.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.