Kurs dla uczniów

Kurs dla uczniów

Cena: 50 PLN

Zapytanie o produkt
Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Twój e-mail
Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (MEDISCOM Daniel Pilarski, Krosno, os. Miodowe 3/7, 62-050 Mosina, NIP 7772954418) w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - tzw. prawnie usprawiedliwiony interes przedsiębiorcy.

Przepisz nazwę z obrazka

Kurs skierowany jest dla młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Celem Kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia podstawowych czynności na miejscu zdarzenia przed przyjazdem zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Forma kursu, sprzyjająca atmosfera oraz wiele symulacji i ćwiczeń pozwala postawić uczestników przed wieloma realnymi sytuacjami zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, wzmagając tym samym ich pewność działania.

 • Cena za: 1 osobę
 • Czas trwania szkolenia: 5 godzin.

PROGRAM KURSU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • aspekty prawne oraz moralne podczas udzielania pierwszej pomocy
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanych oraz świadków zdarzenia
 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • łańcuch przeżycia
 • podstawowe zasady działań ratowniczych i organizacja pracy na miejscu zdarzenia
 • ocena stanu świadomości, kontrola podstawowych funkcji życiowych
 • bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych
 • wzywanie zawodowych służb ratowniczych
 • przyczyny omdlenia, utraty przytomności oraz zatrzymania krążenia
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • postępowanie z poszkodowanym urazowym
 • badanie urazowe osoby poszkodowanej
 • pozycja boczna ustalona (bezpieczna), czterokończynowa
 • ciało obce w drogach oddechowych
 • zatrucie: lekami, narkotykami, pożywieniem
 • użądlenia, pogryzienia, ukąszenia
 • urazy poszczególnych części ciała
 • opatrywanie ran, rola opatrunków
 • krwotok z nosa
 • udar cieplny, udar słoneczny
 • wyposażenie apteczki
 • symulowane zdarzenia
WAŻNE!

Zajęcia prowadzone są wg najnowszych standardów ERC (European Resuscitation Council) oraz według wytycznych ITLS (International Traum Life Support). Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie, poświadczone przez instruktora ratownictwa medycznego (zgodnie z wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006r. art.8.1. pkt. 2.) Zaświadczenie ważne jest 2 lata.


OSTATNIO PRZEGLĄDANE PRODUKTY

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.