Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies). Pozostając w tym serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Cel główny kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:

 • utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy
 • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe

Czas trwania kursu: 66 godzin w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 41 godzin zajęć praktycznych.

Cena: 650 PLN/os. brutto

W kursie może uczestniczyć osoba która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Która jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem [np. WOPR, GOPR, OSP w KSRG, PSP, WOJSKO POLSKIE, POLICJA], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (patrz poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 191, poz. 1410, art. 15)

 1. Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.[6])), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.
 2. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.
 3. Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy zdać ponownie egzamin potwierdzający tytuł ratownika. (prowadzimy również nieobowiązkowe Kursy Recertyfikacyjne Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy trwające 16 godzin).

 

Dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przygotowaliśmy kurs o programie zgodnym z programem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, przeznaczony dla wszystkich chętnych, którzy NIE SĄ zatrudnieni w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, nie pełnią w  nich służby i nie są ich członkami. 

W kursie może uczestniczyć osoba która/której:

 • stan zdrowia pozwala na udział w kursie o programie zgodnym z programem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • jest pełnoletnia
 • nie jest wymagane potwierdzenie zatrudnienia w jednostkach współpracujących w systemie
 • Osoba która odbyła całe szkolenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu o programie zgodnym z programem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, bez możliwości otrzymania tytułu ratownika.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pobierz aktualną bazę pytań do egzaminu teoretycznego www.cem.edu.pl, ostatnia aktualizacja dn. 21.06.2017.

 

Kursy specjalistyczne

Najbliższe wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31