Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies). Pozostając w tym serwisie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

KODEKS KARNY - zobacz

Rozdział XIX, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

art. 162

§1 Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3


§2 Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej

 

KODEKS WYKROCZEŃ - zobacz

Rozdział XI, Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

art. 93

§1 Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.


§2 W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.